Contributie

De contributie wordt per maand geïnd, gedurende 12 maanden.
In de maanden juli en augustus wordt alleen het basis uur geïncasseerd.

Nieuw tarief per 1 januari 2024

Contributie voor Gymnastiek:
* Basis tarief van 45 min les.                   € 19,00 (per maand)
* Basis tarief van 60 min les.                   € 22,50 (per maand)

Contributie voor Trampoline springen, Recreatief Turnen (woensdag) en Vrije les (vrijdagavond)
* Basis tarief van 60 min les.                 € 24,00 (per maand)
* Elk extra uur van 60 min les.              € 9,50 (per maand)

Contributie voor  Turnen (Maandag, dinsdag en vrijdag):
* Basis tarief van 60 min les.                 € 24,00 (per maand)
* Elk extra uur van 60 min les.              € 12,50 (per maand)

Wedstrijd geld, wedstrijd kleding (pakjes) worden afzonderlijk in rekening gebracht.

De contributie wordt per maand automatische geïnd en is inclusief bondscontributie van de KNGU.

Wanneer er naast gymnastiek, turnen of trampoline springen nog andere sporten wordt beoefend binnen de federatie Vako (handbal of voetbal), dan gelden andere tarieven. In dat geval wordt de voor de “duurste” sport het volledige bedrag betaald en komt er per extra sport €4,00 bij. Indien er meer dan 3 gezinsleden lid zijn van Vako (gymnastiek, handbal en voetbal) dan betalen de “duurste” leden contributie, de rest is contributie vrij.