Een nieuwe Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, gaat voor de gehele Europese Unie gelden.

Met ingang van 25 mei 2018 gaat de nieuwe Privacywet gelden, die voor de gehele Europese Unie zal gelden. Deze nieuwe wetgeving – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (A.V.G.) – gaat veel verder dan de huidige, Nederlandse wet op de bescherming van persoonsgegevens. Deze nieuwe wet AVG geeft mensen daarom meer rechten en organisaties meer plichten om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en deze te beschrijven in een uitgebreid stappenplan. Binnenkort zullen de verplichte stukken hier te vinden zijn.
Mocht u toch vragen hebben dan kunt u altijd bij het bestuur terecht of via de mail info@vakogym.nl.

Bestuur Vako Gymnastiek Turnen en Trampoline Springen